Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

I medhald av pbl § 11-14 blir forslag til rullert kommuneplan, arealdelen kunngjort. Forslaget er av formannskapet 15.11.18, jf. sak 092/18, vedtatt sendt på høyring/lagt ut til off. ettersyn.

Planforslaget vil bli lagt fram for kommunestyret til endeleg godkjenning etter høyringsperioden. Vedteken arealbruk i-, og utfyllande føresegner til-, kommuneplanen får direkte rettsverknad.

Forslaget ligg i tida 30.11.18 – 15.01.19 til offentleg ettersyn på kommunehuset.

Eventuell uttale/merknader må sendast skriftleg innan 15.01.19 til: Kviteseid kommune v/Interkommunalt plankontor Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller til info@nissedal.kommune.no.

For meir info sjå her

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk