MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

IKT-plan

IKT – TRAPPA, Brunkeberg skule

Steg 4

Steg 3

N/M/E: Tekstbehandling/rekneark

- formatering

- fet/kursiv/understreking
- midtstill
- førehandsvising
- språkval

- stavekontroll

- norsk og engelsk

- sette inn tabell

Steg 2

N/M/E: Tekstbehandling/rekneark

- opne dokument

- lagre dokument på eiga mappe

- skrive enkel tekst

- formatere tekst
- endre skrifttype/farge og storleik

- setje inn bilete frå eigne mapper

- setje inn tekstboks

Steg 1

N/M/E: Enkel tekstbehandling/rekneark
- opne nytt dokument

- velge skrifttype, farge, storleik

- setje inn bilete frå Clipart

- setje inn Word Art
- lagre og hente dokument

N: Slå av og på maskin

N: Leik med tekstbehandling

Skrive ut dokument med støtte.

Skriv ut dokument

Bli kjend med ”utskriftsformat”

Alle: Internett:
Bli kjend med dei fyrste nettbaserte pedagogiske programma:

www.123skole.no

Internett:

Sjølv slå på maskina og finne fram til avtalte pedagogiske program.

TEMA: Internett:

Nytte søkefunksjonar slik som

www.google.no

Nettvett.

TEMA: Internett:

Nytte informasjonskanalar slik som www.wikipedia.no og andre faglege nettstader - kritisk. Nettvett.

Starte læreprogram frå skrivebordet

Alle: Starte program

- frå skrivebord

- frå start-meny

- Fellesmappe elev

Alle: Mapper

- opprette mapper og undermapper

- halde orden i eigne dokument og mapper

Leik med tastatur

Bli kjent med tastaturet

N: Trene touch

N: Trene touch

Teikne enkle former i Paint

Kurs: Ta bilete med digitalt kamera.

Portrettbilete. Natur.

Laste inn bilete frå kamera til PC.

Kurs: Nytte enkle bileteprogram, slik som Picasa, Paint. Lage enkle presentasjonar med lyd og bilete, til dømes Photostory, Power Point.

N: Ta opp eiga stemme til PC.

Kurs:Classfronter
som informasjonskanal med heimen

Kurs: Classfronter – informasjon

Aktiv bruk

- logge på med brukarnamn og passord

- nytte faglenker på fyrstesider i fag

Kurs: Classfronter - informasjon
Aktiv bruk

- sende/lese personleg melding

- laste ned fil

Kurs: Classfronter - informasjon
Aktiv bruk:

- sende/lese personleg melding

- laste ned/opp fil

- sende/lese e-post

Sist oppdatert 18.01.2010