Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Landbruk

Jakt
Vatnlian utleige jakt 15 000 kr pr. år


Konsesjonssaker
Saker som gjeld ubygde eigedomar under 100 daa 2 000 kr
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår) 4 000 kr


Delingssaker etter jordlova
Alle saker inkludert dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova 2 600 kr
Saker berre etter jordlova 1 000 kr
  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk