Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Krisegruppa

Telefonliste

 Navn 08.00 - 15.00 16.00 - 23.00 23.00 - 08.00 + helg Hele døgnet Alarmtlf.
Politi 35 06 80 54  02800 112
AMK/ambulanse 33 34 35 00 113
Luftambulanse 37 02 80 03
Brann 110
Barnevern 35 05 54 00 116111
Lege, akutt 35 05 36 91
Legevakt(Seljord) 35 05 00 05
Legevakt(Notodden) 81 56 80 94
Giftinformasjonsentralen 22 59 13 00
Kriseteam
Leiar: Reidun Øverland 35 06 82 61 97 79 04 76
91 15 93 48
Diakon: Eilev Erikstein 91 11 35 80
Lege: Anne Ruths. Mikalsen 95 79 80 77
Sektorleiar: Sigrun Kvamme 35 06 81 18 97 12 67 36
Helsesøster: Bjørg Unni Vesterdal 35 06 82 60 90 68 61 59
Psyk.helse: Kristin Br. Moore 90 88 98 08 90 88 98 08
46 82 61 82
NAV: Björn Johansson 35 11 43 00 41 49 01 66

Medlemmar

Leiar av krisegruppa Reidun Øverland Fagleiar, psykisk helseteneste
Jobb:  97 79 04 76 Privat: 91 15 93 48 Kontor 35 06 82 61
Epost: reidun.overland@kviteseid.kommune.no

Sekretær Kristin Brekke Moore Psykisk helse, Barn & unge
Jobb: 90 88 98 08 Privat: 46 82 61 82 Kontor:
Epost:  kristin.brekke@kviteseid.kommune.no

Diakon Eilev Erikstein
Jobb: Privat: 91 11 35 80 Kontor: 
Epost: eilever@online.no
Prest Rune Lia
Jobb: Privat: Kontor: 35 06 81 29
Epost: sokneprest.vraadal@kyrkjetrappa.no
Kommunelege 1 Anne Ruth Syrtveit Mikalsen
Jobb: 35 06 82 50 Privat: 95 79 80 77 Kontor:
Epost: anneruth.syrtveit.mikalsen@kviteseid.kommune.no
Leiande helsesøster Bjørg Unni Vesterdal
Jobb: 90 68 61 59 Privat: 95 23 24 47 Kontor: 35 06 82 60
Epost: bjorg.vesterdal@kviteseid.kommune.no
NAV-leiar Björn Johansson
Jobb: 41 49 01 66 Privat: 35 04 72 62 Kontor: 35 11 43 00
Epost: bjorn.johansson@nav.no
  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk