Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

ID 958 - Einingsleiar

Mellom fjord og fjell sentralt i hjarta av Vest-Telemark, ligg Kviteseid kommune. Vakker natur med Telemarkskanalen og skisportens vogge har gjort reiseliv til ei viktig næring. Kommunen har eit godt tenestetilbod som skårar høgt på nasjonale rangeringar. Eit omfattande interkommunalt samarbeid, der mange tenester er lokalisert i kommunen, gjev grunnlag for god kvalitet og spannande faglege nettverk.

Kviteseid har fleire kompetansemiljø innan offentleg tenesteyting: Barnevernsamarbeidet i

Vest-Telemark og Vest Telemark PPT. Kviteseid har landets einaste samlokalisera domstol med Vest-Telemark tingrett og Øvre Telemark Jordskifterett. Kviteseid er også kontorstad for fleire regionale samarbeidstiltak som Vest-Telemarkrådet, Telemark Næringshage. Kviteseid har vidaregåande skule, Kvitsund Gymnas.

LEDIG STILLING

Ved Kviteseid omsorgssenter er fylgjande stilling ledig:

Einingsleiar, ID 958, 100% fast stilling, ledig frå 01.10.2019.

Arbeidsoppgåver:

 • Fag-, personal-, budsjett-, og økonomiansvar for eininga
 • Leie og motivere medarbeidarane
 • Medverke til god samhandling mellom einingane i PLO

Deltaking på leiarnivå i kommunen.

Me søkjer ein autorisert sjukepleiar som har/er:

 • Leiarutdanning/leiarerfaring
 • Gode faglege kunnskapar
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Fleksibel, god på refleksjon og er løysingsorientert
 • Tydeleg leiar

Me kan tilby:

 • Ein utfordrande og spennande jobb i eit triveleg arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning  
 • Løn etter avtale

Ved tilsetjing må politiattest leggast fram, ikkje eldre enn 3 månader.

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting.

Kommunen sitt administrasjonsspråk er nynorsk. Fullstendig kunngjeringstekst med link til elektronisk søknadsskjema: www.kviteseid.kommune.no.

Attestar og vitnemål vil bli etterspurd i samband med intervju.

Spørsmål kan rettast til kommunalsjef Olav O. Kaasa på tlf.: 350 68 130/913 01 556.

Søknadsfrist: 18.08.2019


 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk