Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

A

Aasmund Nordgaards legat - Søknad (eksternt skjema)
Alkohol - Enkelt anledning/ambulerende skjenkebevilling (elektronisk)
Alkohol - Omsetningsoppgåve (elektronisk)
Alkohol - Salsløyve (elektronisk)
Alkohol - Servering og/eller skjenkebevilling (elektronisk)

B

Barnehage - Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid (elektronisk)
Barnehage - Søknad om plass, endring og oppsigelse (elektronisk)
Byggesaksblankettar (eksternt skjema)
Byggesøknad om sanitærteknisk installasjon
ByggSøk
Byggverk nær nabogrense - Skriftleg samtykke frå nabo

F

Fastlege - Bytte (eksternt skjema)
Floghavre friærklæring
Fødselspermisjon (elektronisk)

G

Gjeldsrådgjeving - Søknad
Graveløyve - Søknad om på offentleg grunn (elektronisk)

H

Helse- og Omsorgstenester - Søknadsskjema
Høringsfråsegn - Søknad om (elektronisk)

I

Innsynsbegjæring - Søknad om (elektronisk)

K

Kommunal bolig - Søknad om leie (elektronisk)
Konsesjon - eigenfråsegn om konsesjonsfrihet i kommunar med nedsett konsesjonsgrense - SLF 356
Konsesjon - eigenfråsegn om konsesjonsfrihet ved tileigning/kjøp av fast eigedom mv. SLF 360
Konsesjon - søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - SLF 359
Kulturarrangement - Søknad om tilskot (elektronisk)
Kulturmidlar - Søknadsskjema (elektronisk)
Kulturminnefondet - Søknad om tilskot (eksternt skjema)
Kulturskulen - Søknadsskjema (elektronisk)

L

Landbruk - Produksjonstilskot (eksternt skjema)
Leige av kommunale lokaler og anlegg (elektronisk)

M

Meldeskjema til barnevernet
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt
Motorferdsle i utmark - Søknad om (elektronisk)

N

Næringsfond - Søknad om tilskot (elektronisk)

R

Renovasjon - Klage (elektronisk)

S

Skjema tilskot bustad utafor felt
Skule - Fri fra undervisning
Skule - Innmelding
Skulefritidsordning (SFO) - Søknad, endring, oppseiing
Spørretimen - Spørsmål (elektronisk)
Standard for vintervedlikehald
Stilling - Søknad på ledige stillingar (elektronisk)
Søknad/eigenfråsegn om konsesjon (eksternt skjema)
Søknadsskjema byggesøknad om sanitærteknisk installasjon

T

Teknisk - Tenestehenvendelse (elektronisk)
Tekniske normer for vatn og avløpsanlegg

U

Utsleppsløyve søknadskjema

V

Vannabonnement - Registrering (elektronisk)

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk