Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Brannsjefen opphevar vedtak ifbm skogbrannfaren

Brannsjefen opphevar vedtaket som vart innført 25.mai 2018 kl 12:00 ifbm skogbrannfaren for området Vest Telemark. Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra mandag 18.juni 2018 kl 12:00.

Tidligare vedtak gjaldt forbud mot bruk av all åpen ild som kan antenne gras, skog og lignande inntil situasjonen endrar seg ifht skogbrannfaren. I tillegg til gjeldande forbud mot å gjere opp ild i eller i nærheten av skog og anna utmark, vart det også innført forbud mot bruk av åpen ild i innmark. Vedtaket vart fatta med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Skogbrannfaren er for øyeblikket redusert til et «normalt» nivå for området Tinn kommune.

Det er viktig å presisere at sjølv om vedtaket som brannsjefen tidligere innførte er oppheva gjeld framleis det generelle bålforbudet i perioden fra 15.april til og med 15.september og at einkvar har ein aktsomhetsplikt. (ref. Lov om brannvern kap. 2, § 5 Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke og forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet

Der ein gjer opp ild eller behandler brannfarlige gjenstandar, må ein vera særleg oppmerksom på faren for uønska antennelse og spredning. Ved desse aktivitetene kreves ein spesiell aktsomhet og at ein teknødvendige forholdsreglar. Aktsomhetsnormen er her altså strengare enn for andre aktivitetar.

For meir informasjon om skogbrannfarevarsel sjå her https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

 

Ved brann eller farlege situasjonar, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110. 
  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk