Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Høyring: Kommuneplanen – samfunnsdelen 2018-2030

Vedlagt ligg plandokumentet som er sendt på offentleg høyring.

Høyringsutkastet og utskrift av saksprotokoll finn du her:

Saksframstilling (pdf)

Høyringsdokument (pdf)

Merknader til planen skal sendast til Kviteseid kommune, Kviteseidvegen 13, 3850 Kviteseid eller på e-post til post@kviteseid.kommune.no.
Spørsmål kan rettast til underteikna, tlf. 350 68 134, e-post oystein.tveit@kviteseid.kommune.no

Frist for merknader til planframlegget er 12. april 2018.


Med venleg helsing

Øystein Tveit

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk