Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommuneplanen for Kviteseid - godkjent

Kommunestyret vedtok i medhald av pbl § 11-15,  13.06.19 (sak 26/19) rullert kommuneplan, arealdel for 2019-2030.

Planen har rettsverknad frå vedtaksdato, jf. pbl §11-6, med dei atterhald vedtaket viser. Vedtaket i kommunestyret kan ikkje klagast på, (jf. pbl § 11-15 3.ledd).

Planen med tilhøyrande dokument er lagt ut til ettersyn på plankontoret og på kommunehuset.

For meir informasjon sjå her

Ordføraren

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk