Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Reguleringsplan Breivatn massetak

I medhald av pbl § 12-10 vedtok Kviteseid formannskap 28.09.17 (sak 095/17) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Breivatn massetak ut til offentleg ettersyn.

Planen viser uttaksområdet med spleisesoner og tilkomstveg, totalt ca. 50 dekar, og etterbruken av arealet.  

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 05.10. – 16.11.17. 

Eventuelle merknader sendast: Kviteseid kommune v/Interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN innan 16.11.17.
  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk