Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Reguleringsplan Vrådal skisenter felt F4 i B10 - off. ettersyn

I medhald av pbl § 12-10 vedtok Kviteseid formannskap 09.03.17 (sak 030/17) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for felt F4 i B10, Vrådal skisenter, ut til offentleg ettersyn.

Planområdet, ca 100 dekar, ligg i øvre del av utbyggingsområda i skisenteret. 
Planforslaget viser 62 tomter for fritidsbustader med tilhøyrande friluftsområde. Det skal førast veg og v/a-nett fram til kvar tomt.

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på plankontoret i tidsromet 07.04. – 19.05.17. Eventuelle merknader sendast: Interkommunalt plankontor Treungvegen 398 3855 TREUNGEN innan 19.05.17.
 
Rådmannen
  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk