Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Reguleringsplan Vrådal skisenter felt F4 i B10

I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Kviteseid kommunestyre 15.06.17 reguleringsplanen (detaljregulering) Felt F4 i B10 i Vrådal skisenter, (sak 043/17).

Plandokumenta er nå ajourførte i samsvar med kommunestyrevedtaket, og planen ligg til gjennomsyn i kommunehuset og på plankontoret. 

Eventuell klage til M.departementet på godkjenningsvedtaket, skal etter pbl § 1-9 sendast: Kviteseid kommune v/interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN, seinast tre veker frå kunngjeringsdato. 

Krav om erstatning/innløysing etter §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram skriftleg seinast 3 år frå same dato.

For meir informasjon om planen sjå her

Rådmannen


  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk