Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Utskriven eigedomskatt

I medhald av Lov om eigedomsskatt til kommunen av 6. juni 1975, nr. 29, vert det for eigedomsskatteåret 2019 skrive ut eigedomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglande for petroleum. Jf. eigedomsskattelovens § 3, fyrste ledd, bokstav c, med ein sats på 7 promille av takstverdien. Vidare vert det skrive ut eigedomsskatt på eit «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsreglen til eigedomsskatteloven §§ 3 og 4, fyrste ledd. Lista over utskriven eigedomsskatt er lagt ut på sentraladministrasjonen, kommunehuset i Kviteseid og på heimesida i 3 veker frå 1. mars. Eigedomsskatten forfell til betaling i to terminar. Faktura for 1. termin vert sendt ut i slutten av mars med forfall i slutten av april saman med dei andre eigedomsavgiftene. Innbetalingskort for 2. termin har forfall i oktober. Skattesetel vert sendt ut separat.


Skatteliste

                                                                                                                      Økonomisjefen  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk