Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Straumsnes oppvekstsenter

Straumsnes - Folk i kano

Rektor: Birger Skipar 
Telefon 35 05 53 20
Epost birger.skipar@kviteseid.kommune.no

Assisterande einingsleiar: Mari Anette Solvang
Telefon 35 05 53 25
Epost marianette.solvang@kviteseid.kommune.no 

Alle klasser har uteskule timeplanlagt ved Straumsnes.
Straumsnes oppvekstsenter ligg utruleg nydeleg til ved Nisser, og med slusene, slusemuseum og idrettsanlegget som næraste nabo.

Barnehagen ligg vegg i vegg med skulen, og vi har eit tett samarbeid.
Rundt oppvekstsenteret har vi uteområdet med skog, eng og vatn i eit flott kulturlandskap, og dette blir mykje nytta. M.a. har vi kanoar og ”utehus” til disposisjon. Dessutan ligg grendehuset på oppvekstområdet med bra gymsal.

Skulen er ein av dei aller eldste i landet, og vi finn historiske minnesmerke i nærområdet heilt frå steinalderen.

Barnehagen har ei avdeling med opptil 24 plassar, born frå 1-5 år.
SFO held til i øvre bygg. Vi har eigen SFO-avdeling, men morgontilbodet er lagt til barnehagen.
Skulen har elevar frå 1.-4.klasse.

MÅL:
Straumsnes oppvekstsenter skal vere eit oppvekstsenter der læringsmiljøet er trygt og inkluderande. Oppvekstsenteret skal legge til rette for god fagleg og sosial innlæring både for kvar einskild og saman med andre. Alle skal bli sett i oppvekstsentermiljøet.

Kontaktlærar:
Astrid Breivik   astrid.breivik@kviteseid.kommune.no

Klassekontaktar:

1. klasse
Elin Straand 
2. klasse
Anita Kalager
3. klasse
Kjersti Haland
4.klasse
Annette Haugerud

Kontaktinformasjon til barnehagen

Kontor 35 05 53 25
Avdeling 40 91 67 17


Foreldrerepresentant  Ernst Thomassen 
Vara Kjersti Haland

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk