Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Straumsnes oppvekstsenter

Straumsnes - Folk i kano

Rektor Kviteseidskulane: Sigrun Kvamme
E-post sigrun.kvamme@kviteseid.kommune.no
Direktetelefon 35 05 53 02
Mobil 97 12 67 36

Avdelingsleiar: Astrid Breivik
E-post astrid.breivik@kviteseid.kommune.no
Direktetelefon 35 05 53 20

Assisterande einingsleiar: Mari Anette Solvang
Telefon 35 05 53 25
Epost  marianette.solvang@kviteseid.kommune.no

Alle klasser har uteskule timeplanlagt ved Straumsnes.
Straumsnes oppvekstsenter ligg utruleg nydeleg til ved Nisser, og med slusene, slusemuseum og idrettsanlegget som næraste nabo.

Barnehagen ligg vegg i vegg med skulen, og vi har eit tett samarbeid.
Rundt oppvekstsenteret har vi uteområdet med skog, eng og vatn i eit flott kulturlandskap, og dette blir mykje nytta. M.a. har vi kanoar og ”utehus” til disposisjon. Dessutan ligg grendehuset på oppvekstområdet med bra gymsal.

Skulen er ein av dei aller eldste i landet, og vi finn historiske minnesmerke i nærområdet heilt frå steinalderen.

Barnehagen har ei avdeling med opptil 24 plassar, born frå 1-5 år.
SFO held til i øvre bygg. Vi har eigen SFO-avdeling, men morgontilbodet er lagt til barnehagen.
Skulen har elevar frå 1.-4.klasse.

MÅL:
Straumsnes oppvekstsenter skal vere eit oppvekstsenter der læringsmiljøet er trygt og inkluderande. Oppvekstsenteret skal legge til rette for god fagleg og sosial innlæring både for kvar einskild og saman med andre. Alle skal bli sett i oppvekstsentermiljøet. Trygt og godt skulemiljø:

Kommunen har utarbeidd ein plan for eit trygt og godt skulemiljø i Kviteseidskulane, som er vedteken av HOO.  Du kan lese heile planen her.


Kontaktinformasjon:
Kontor 35 05 53 25
Avdeling 40 91 67 17


  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk