Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Adopsjon

 • Skulefritidsordning (SFO)

  Generelt

  Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

  Det er tilbod om SFO ved alle dei tre skulane, dvs Brunkeberg, Kviteseid og Straumsnes.

  Tilbodet er organisert slik:

  Måndag, tysdag, torsdag og fredag har alle skulane tilbod frå kl 7.30 til skulestart og frå etter skuleslutt og ut dagen. Kviteseid skule avsluttar SFO kl 16.45. Ved Straumsnes og Brunkeberg blir SFO avslutta  kl 16.30. Onsdag er SFO - tilbodet lagt til Kviteseid skule. Opningstida er kl 07.15-16.45

  Måndag og torsdag er det høve til leksehjelp mellom kl 14.00 og 15.00 på Kviteseid skule, mellom kl. 14.30 og 15.30 på Brunkeberg oppvekstsenter og mellom kl. 14.15 og 15.15 på Straumsnes oppvekstsenter.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen som er busette i kommunen

   

   

   

  Pris

  Det blir gjeve syskenmoderasjon på 30%

  Det skal betalast for 10 månader i SFO (ikkje juli og august)

  Faktura blir sendt ut månaden før og med forfall midt i den månaden det gjeld for.

  Ansvarleg avdeling

  Sektor for skule og barnehage

  LederIngunn Haugland
  PostadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID
  BesøksadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID

  Kontaktavdeling

  Sektor for skule og barnehage

  LederIngunn Haugland
  PostadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID
  BesøksadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID

  Lovar og retningsliner

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Søknadsfrist for hovudopptaket er 1. april

  Skjema

  Høve til å klage

  Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

  Tenesteomtaler

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk