Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Mellombels butilbod

  Generelt

  Har du eit akutt bustadbehov og ikkje kan skaffe deg bustad på eiga hand, pliktar kommunen å finne eit mellombels butilbod til deg. Kommunen skal tilby forsvarleg husvære til barnefamiliar, born og unge. Det tyder mellom anna at tilbodet i utgangspunktet ikkje gjeld for rusmiddelmisbrukarar (sjå lenkja til Kommunal bustad nedanfor).

  Vilkår

  Du treng bustad i eit nødstilfelle.

  Pris

  Tenesta er gratis, men dersom du har råd til det, vil du kunne betale delar av husleiga sjølv.

  Kontaktavdeling

  Nav Kviteseid

  LederBjörn O. Johansson
  Telefon35114300
  E-postnav.kviteseid@nav.no
  Nettadressehttp://www.kviteseid.kommune.no
  BesøksadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID

  Lovar og retningsliner

  Tenesta er lovpålagd. Sjå Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

  Søknadsprosessen

  Høve til å klage

  Dersom Nav avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Før opp kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Lèt Nav vedtaket bli ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk