Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Freda bygningar og anlegg - tilskott

 • Kulturmidlar

  Generelt

  Søknad om kulturmidlar har søknadsfrist 15. mars 2017.

  For 2017 har kommunestyret sett av slike summar for tilskot til kulturføremål, etter søknad:

  Allment kulturarbeid

  kr 205 000

  Grendehus

  kr   70 000

  Idrett

  kr   70 000

  I ALT

  kr 345 000

  Lag, grupper og einskildpersonar kan søkje om tilskot til kulturføremål. Årsrekneskap og årsmelding for 2016 skal liggje ved søknaden.

  Søknadsskjemaet gjev også kommunen eit grunnlag for å vedlikehalde kommunen sitt oversyn over lag og foreiningar. Dette oversynet blir m.a. lagt ut på kommunen si heimeside.

  Tildelingane vil, etter planen, skje i møte i Hovudutval for samfunnsutvikling og teknisk drift  25. april. Tildelinga til idrett er delegert i sin heilskap til Kviteseid idrettsråd.

  I tillegg til summane som er avsett for søknader, har kommunestyret vedteke slike faste tilskot for 2017:

  Stiftinga Vest-Telemark Museum

  kr 425 000

  Løypelag i kommunen

  kr   80 000

  Kviteseid Hornmusikk

  kr   25 000

  Telemark folkemusikkarkiv

  kr     7 000

  Telemark kunstnarstipend

  kr     2 000

  Støtte forsikring av målerisamling

  kr   10 000

  Idrettshallen opningstid

  kr 100 000

  Norsk Kulturarv

  kr    6 000

  Ungdomsstipend

  kr    10 000

  I ALT

  kr 665 000

   

  Målgruppe

  Lag og foreiningar

  Skjema

  Vi oppmodar om at det vert nytta elektronisk søknadsskjema.

  Søknadsfrist

  15. mars 2017

  Send søknaden til:

  Kviteseid kommune
  Kviteseidgata 13
  3850 KVITESEID

  Epostadresse:

  post@kviteseid.kommune.no

   

   

   

   

   

   

  Målgruppe

  Lag og foreiningar

  Brosjyrer

   

   

   

   

  Partnarar

   

   

   

   

  Kontaktavdeling

  Kultur og fritid

  LederElisabeth Lid
  Telefon35 06 81 12
  PostadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID
  Besøksadresse3850 KVITESEID

  Serviceerklæring

  Lovar og retningsliner

   

   

   

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

   

   

   

  Skjema

  Vi oppmoder om at det vert nytta elektronisk søknadsskjema

   

   

   

  Vedlegg

   

   

   

  Søknadsfrist

  15. mars 2017

  Søknadmottakar

  Kviteseid kommune
  Kviteseidgata 13
  3850 KVITESEID

  post@kviteseid.kommune.no

   

   

   

  Høve til å klage

   

   

   

 • Spelemidlar til idrettsanlegg

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk