Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Bygdeutviklingsmidlar

  Generelt

  Du kan søkje om investerings- og bedriftsutviklingsmidlar til

  • Etablering av ny verksemd
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringar i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringar i økologisk fruktdyrking
  • Investeringar i samband med generasjonsskifte

  Midlane blir sette av i jordbruksavtalen. Dei skal leggje til rette for langsiktig og lønsam verdiskaping, bidra til sysselsetting, busetting og eit variert landbruk i alle delar av landet med utgangspunkt i ressursane i landbruket generelt og landbrukseigedomen spesielt.

  Målgruppe

  Eigar av landbrukseigedom eller registrert føretak som driv næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane i landbruket

  Vilkår

  Søknaden blir vurdert ut frå dei fylkesvise retningslinene som er utarbeidde av Innovasjon Noreg.

  Innovasjon Norge Telemark sine heimesider med kontaktinformasjon ligg her.

  Tenester og veg til elektronisk søknad for landbruket og tilleggsnæringar finn du her .

  Gjennom den regionale styringsplanen har Telemark mogleheit til, innanfor ramma av den sentrale BU-forskrifta, å gjere lokale tilpassingar.

  Regionalt næringsprogram for Telemark finn du her.

  E-søknader

  Det er berre mogleg å søke elektronisk.

  Ansvarleg avdeling

  Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal

  LederRieber-Mohn, Peter
  Telefon35 06 81 22
  E-postpeter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no

  Kontaktavdeling

  Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal

  LederRieber-Mohn, Peter
  Telefon35 06 81 22
  E-postpeter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no

  Lovar og retningsliner

   

   

   

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

   

   

   

  Skjema

  Informasjon og søknadsskjema frå Innovasjon Norge

  Vedlegg

  Prosjektplan/forretningsplan

   

   

   

  Søknadsfrist

   

   

   

  Søknadmottakar

  Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal

   

   

   

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til distriktskontoret til Innovasjon Noreg innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom Innovasjon Noreg lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i Innovasjon Noreg, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Etablerarprøven for serveringsverksemd

 • Miljøfyrtårn - sertifisering

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk