Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Parkeringsløyve for rørslehemma

  Generelt

  Du kan søkje kommunen om parkeringsløyve for rørslehemma. Løyvet gir deg rett til å parkere på offentleg skilta og reservert parkeringsplass utan at du betaler avgift, og utan at du må følgje den lengste fastsette parkeringstida (dersom det ikkje er gitt melding om noko anna). Du får til vanleg løyve for to til fem år.

  Parkeringsløyvet blir gjeve til bilførar eller passasjer som har særleg behov for å finne parkeringsplass knytt til bustad, arbeid og annan aktivitet.

  Målgruppe

  Personar som ikkje kan gå eller som har store vanskar med å gå over ei viss lengd.

  Kontaktavdeling

  Kommunelækjaren

  LederAnne Ruth Syrtveit Mikalsen
  Telefon35 06 82 50
  PostadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID
  BesøksadresseGranlivegen 1 3850 KVITESEID

  Lovar og retningsliner

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. 
  Sjå forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

  Søknadsprosessen

  Vedlegg

  Legeattest og bilete.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk