Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Fri rettshjelp

 • Klage til Sivilombodsmannen

  Generelt

  Sivilombodsmannen er oppnemnd av Stortinget for å kontrollere forvaltninga. Som vanleg borgar kan du klage til Sivilombodsmannen dersom du meiner at forvaltninga har gjort ein feil eller ein urett. Med forvaltninga meiner ein  både statlege, kommunale og fylkeskommunale myndigheiter. Klage kan gjelde

  • brot på saksbehandlingsreglar som for eksempel manglande svar eller sein saksbehandling
  • at forvaltninga har gjort eit vedtak som du meiner er feil

  Vilkår

  Dersom det er gjort eit vedtak i saka di, skal vedtaket innehalde opplysningar om korleis du klagar til eit høgare forvaltningsorgan som kan overprøve avgjerda i saka. Du må først ha nytta dette høvet til å klage før du kan klage til Sivilombodsmannen.

  Pris

  Å klage til Sivilombodsmannen er gratis.

  Kontaktavdeling

  Rådmannen

  LederØystein Tveit
  Telefon35068136
  Nettadressehttp://www.kviteseid.kommune.no
  PostadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID
  BesøksadresseKviteseidgata13 3850 KVITESEID

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Klagen må vere skriftleg og underteikna. Du kan nytte vanleg brev eller klageskjema (sjå lenkja under Søknadsskjema). Det er viktig at du forklarer kva forvaltningsorgan (kommune, direktorat, departement eller anna) det gjeld. Du bør òg forklare kva for feil du meiner at forvaltninga har gjort. Er det eit konkret vedtak du meiner er feil, bør du oppgje dato for vedtaket og helst leggje ved ein kopi. Treng du hjelp til å setje opp klaga, kan du kontakte Sivilombodsmannen sitt kontor og gjere ein avtale – anten om rettleiing på telefon eller ved oppmøte.

  Vedlegg

  Alle dokument som du trur kan opplyse saka. Det er ikkje nødvendig å skaffe alle saksdokumenta. Dersom Sivilombodsmannen skal behandle saka, blir alle dokumenta innhenta frå forvaltninga.

 • Konfliktråd

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk