Skjenkeavgifter for øl, vin og brennevin   Statlege satsar: Avgift per l. omsetning
Ambulerande skjenkeløyve kr pr. stk 500,-
Etablerarprøve kr pr. stk 500,-
Kunnskapsprøve kr pr. stk 500,-