Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brannvern og tilsyn

Fyringsforbod

Brannsjefen i Vest-Telemark-brannvern IKS har den 16.06.2023 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om brannvesenets redningsoppgåver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 3 fjerde ledd, jf. selskapsavtala § 5.

Bål

Brannvern og tilsyn

Er du eigar av byggverk, har du plikt til å sørgje for nødvendige sikringstiltak for å førebyggje og avgrense brann, eksplosjon eller anna ulykke.

Illustrasjonsbilde Colourbox brannmannskap trener på å slokke brann