LEDIG STILLING 

Ved eining for heimetenester, Midtsundtoppen dagsenter er fylgjande stilling ledig: Helsefagarbeidar/aktivitør/assistent, 80 % vikariat frå d.d. til 31.05.24. Stillinga er på dagtid, 37,5 t/v.

 Midtsundtoppen dagsenter er eit dagsenter for heimebuande brukarar med demens, og er opent fire dagar i veka. Me søkjer deg som vil medverke til ein aktiv og meiningsfull kvardag for brukarane, gjennom ulike sosiale og fysiske aktivitetar. Måltider er ein viktig del av tilbodet, og det å stelle i stand mat saman er gjerne ein del av aktivitetane. Tilbod og aktivitetar tek gjerne utgangspunkt i årstider og den einskilde sine behov og interesser. 

Arbeidsoppgåver: 

• Planlegge og utføre ulike aktivitetar, både individuelt og i grupper 

• Motivere brukarane til initiativ og deltaking i ulike aktivitetar 

• Lage mat 

• Sikre dokumentasjon etter gjeldande lovverk 

• Tverrfagleg samarbeid 

Kvalifikasjonar: 

• Norsk autorisasjon som helsefagarbeidar eller fagbrev som aktivitør. Assistentar er og velkomne til å søkje 

• Gode IKT-kunnskapar 

• Må kunne beherske norsk godt munnleg og skriftleg 

• Søkjar må ha førarkort kl. B 

Personlege eigenskapar: 

• Vera kreativ og ha evne til å finne praktiske løysingar i ulike situasjonar 

• Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

• Vera positiv og engasjert 

Ved tilsetjing må politiattest leggast fram, ikkje eldre enn 3 månader. Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing. Kommunen legg vekt på: psykososialt arbeidsmiljø, samarbeidsevner og mellommenneskelege arbeidstilhøve. Kommunen sitt administrasjonsspråk er nynorsk. 

Lenke til elektronisk søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5554&externalId=3821 

Attestar og vitnemål vil bli etterspurd i samband med intervju. 

Spørsmål kan rettast til einingsleiar Hanne Norgaard på tlf. 90 92 03 15 

Søknadsfrist: 01.10.23