Oppgåvene som overførast til Skatteetaten i november er blant anna behandling av restskatt, skattepengar til gode, tilleggs forskot, forskotstrekk, arbeidsgivaravgift, motrekning og utleggstrekk knytta til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.Meir informasjon kjem på nettsida til Kviteseid kommune og på skatteetaten.no.