LEDIG STILLING

Me har ledig 1 års vikariat ved fellestenestene frå august 2023

Konsulent 100 % stilling vikariat

Vår konsulent ved fellestenestene skal ha barn og skal difor ut i permisjon.

Fellestenestene er ein støtteeining som rapporterer direkte til kommunedirektøren og består av sentralbord, arkiv og økonomi med totalt 3 årsverk. Arbeidsstaden din blir kommunehuset og der er du i fellesskap med vel 20 medarbeidarar i kommunen som jobbar med ulike oppgåver. Du blir del av ei eining med godt arbeidsmiljø og du vil få varierte arbeidsoppgåver.

Stillinga er eit vikariat for 1 år, men gjer du ein god jobb kan det opna døra til andre jobbar i kommunen.

Arbeidsoppgåver:

 • Fakturering
 • Fakturamottak
 • Bokføring
 • Postmottak og arkivering
 • Sentralbord
 • Andre oppgåver som ligg til fellestenestene

Kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning innanfor rekneskap/økonomi
 • God IT-kunnskap

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig og strukturert
 • Løysings- og serviceorientert
 • Evne til å tileigne og ta på seg nye arbeidsoppgåver
 • Service innstilt og positiv

Me tilbyr:

 • Løn etter tariff  
 • Godt arbeidsmiljø
 • God offentleg tenestepensjon

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting.

Kommunen sitt administrasjonsspråk er nynorsk. Lenke til elektronisk søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5554&externalId=3821

Attestar og vitnemål vil bli etterspurd i samband med intervju

Spørsmål kan rettast til økonomisjef Tore Åsland på tlf. 35 06 81 41 / 95 72 33 48.

Søknadsfrist: 19.juni 2023