Kontakt oss

Ordførar og rådmann

Bjørn Nordskog
Ordførar
35 06 81 06/ 90 76 87 84
bjorn.nordskog@kviteseid.kommune.no
Øystein Tveit
Rådmann
35 06 81 36/ 90 08 65 75
oystein.tveit@kviteseid.kommune.no

 

Sentraladministrasjonen

Kommunalsjef samf.utv og
tekniskdrift
Olav Kjetil Greivstad

35 06 81 12/ 48 03 52 64
olav.kjetil.greivstad@kviteseid.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg
Olav O. Kaasa
35 06 81 30/ 91 30 15 56
olav.kaasa@kviteseid.kommune.no
Kommunalsjef skule og barnehage
Ingunn Haugland
35 06 81 18/92 42 40 86
ingunn.haugland@kviteseid.kommune.no

Budsjett og strategisjef
Tore Åsland

35 06 81 41/ 95 72 33 48
tore.asland@kviteseid.kommune.no
Personalsjef
Karin Lauvstad
35 06 81 03/ 40 06 16 66
karin.lauvstad@kviteseid.kommune.no
Personalkonsulent
Vivi Feie Smidesang
35 06 81 07
vivi.feie.smidesang@kviteseid.kommune.no

 

Fellestenestene

Sentralbord
Britt Meinstad
35 06 81 44
britt.meinstad@kviteseid.kommune.no
Rekneskapskontrollør/ rådgjevar
Kristi Skare
35 06 81 43
kristi.skare@kviteseid.kommune.no
Arkivleiar
Gro Degnes
35 06 81 34
gro.degnes@kviteseid.kommune.no
Lønningskontor- Kviteseid/ Nissedal
Hildegunn Evja

35 04 84 05/ 35 04 84 08
hildegunn.evja@nissedal.kommune.no

 

Eining for samfunnsutvikling og teknisk drift

Miljø- og utmarkskonsulent
Audun Aasmundtveit
35 06 81 23
audun.aasmundtveit@kviteseid.kommune.no
Landbruksrådgjevar
Peter Rieber Mohn
35 06 81 22/ 48 30 71 40
peter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no
Skogbrukssjef
John Olav Lia
35 06 81 27/ 97 11 05 24
john.olav.lia@kviteseid.kommune.no
Næringssjef
Elisabeth Lid
35 06 81 05/ 40 85 77 48
elisabeth.lid@kviteseid.kommune.no
Plansjef Kviteseid/Nissedal
Sveinung Seljås
35 04 84 30
sveinung.seljas@nissedal.kommune.no
Reinhaldsleiar
Anne Vesterdal
35 06 81 15/ 91 30 23 84
anna.vesterdal@kviteseid.kommune.no
Sakshandsamar teknisk
Roger Brenne
35 06 81 11
roger.brenne@kviteseid.kommune.no
Fagleiar teknisk
Tarjei Gjelstad
35 06 81 14/ 95 24 13 15
tarjei.gjelstad@kviteseid.kommune.no

 

Teknisk uteavdeling/vedlikehald

Leiar uteavdeling
Vidar Øygarden
95 80 07 57

Driftsoperatør VA
Vidar Hansen

91 31 85 19
Driftsoperatør VA
Ole Johnny Haugestøl
96 01 33 44
Vaktmeistar idrettshall/ skule
Anders Songe
90 21 23 39
anders.songe@kviteseid.kommune.no
Servicemedarbeider
Morten Haugan
90 02 70 74
Vaktmeister
Kjell Gunnar Breidalen
99 54 82 46
kjell.breidalen@kviteseid.kommune.no

 

Tenestekontoret - telefontid: 09:00 - 14:00

Leiar tenestekontoret
Anne Asprusten

35 06 81 52/ 47 26 17 59
anne.asprusten@kviteseid.kommune.no
Fagutviklingssjukepleiar
Kristin Stray Jacobsen
35 06 81 53/ 40 80 18 43
kristin.jacobsen@kviteseid.kommune.no
Vernepleiar
Reidun Øverland
35 06 81 25/ 91 15 93 48
reidun.overland@kviteseid.kommune.no

 

Skule og barnehage

Spesialpedagog
Hege Haugan
35 06 81 33
Kulturskulerektor
Eli Taugbøl
35 05 53 32/ 99 64 70 76
eli.taugbol@kviteseid.kommune.no
Rektor 
Sigrun Kvamme
35 05 53 02/ 97 12 67 36
sigrun.kvamme@kviteseid.kommune.no
Avd.leiar 8.-10. trinn Kviteseid skule
Rita Aa. Bredesen 
35 05 53 03
rita.bredesen@kviteseid.kommune.no
Avd.leiar 1.-7. trinn Kviteseid skule
Odd Arne Thorbjørnsen
35 05 53 04
odd-arne.thorbjornsen@kviteseid.kommune.no
Sekretær - Kviteseid skule
Borgny Haugland

35 05 53 00
borgny.haugland@kviteseid.kommune.no

SFO-Kviteseid skule 
Hege Lia

hege.lia@kviteseid.kommune.no

Brunkeberg oppvekstsenter - skule
Anne Torunn Øvrebø 

35 05 53 40
anne.torunn.overbo@kviteseid.kommune.no

Straumsnes oppvekstsenter
 
35 05 53 20
 
Kviteseid barnehage
Eva Lundeberg
35 05 53 10
eva.lundeberg@kviteseid.kommune.no
Brunkeberg oppvekstsenter - barnehage
Anne Helen Berge
35 05 53 60
anne.berge@kviteseid.kommune.no
Vrådal Oppvekstsenter - barnehage
Heidi W. Sjøvoll 
35 05 53 25/ 40 91 67 17
heidi.wraalsen.sjovoll@kviteseid.kommune.no

 

Helse og omsorg

Lundenjordet - vaktrom 35 06 81 60
Einingsleiar Lundejordet
Unni Øygarden
35 06 81 61/ 90 25 16 83
unni.oygarden@kviteseid.kommune.no
Lundenjordet - gang 35 06 81 63
Krodokk 35 06 81 80
Avdelingsleiar dagsenteret, Lundenjordet
Kari Sundet
35 06 81 81
Dagsenter psykisk helse 35 06 81 65
Dagsenter Lundenjordet 35 06 81 82
Kviteseid omsorgssenter (KOS)
Tone S.Lundestad, sekretær
35 06 82 00
tone.solli.lundestad@kviteseid.kommune.no
Vaktrom 35 06 82 01
Einingsleiar KOS
Elise Foldøy
35 06 82 25/ 91 16 21 09
elise.foldoy@kviteseid.kommune.no
Einingsleiar heimesjukepleia
Elisabeth Riis
35 06 82 10/ 90 92 03 15
elisabeth.riis@kviteseid.kommune.no
Ass. einingsleiar heimesjukepleia
Ann Marie Lund
35 06 82 09
ann.marie.lund@kviteseid.kommune.no
Heimesjukepleia - vaktrom
Heimesjukepleia - vakttelefon (24t)
35 06 82 02
97 68 94 09
Midtsundtoppen dagsenter
man/tirs/ons/fre
40 91 67 15
Einingsleiar kjøken og vaskeri
Kristian Verstod
35 06 82 04
kristian.versto@kviteseid.kommune.no
Sentralbord Helsesenter 35 06 82 50/51
Einingsleiar Helse og fagleiar psykisk helse
Lill Iren Djuve
35 06 82 65/ 47 75 85 22
lill.iren.djuve@kviteseid.kommune.no
Helsesjukepleiar/ fagleiar
Tone Heggtveit
35 06 82 64/ 97 17 64 54
tone.heggtveit@kviteseid.kommune.no
Helsesjukepleiar
Vivian Bakken
35 06 82 60/ 90 68 61 59
vivian.bakken@kviteseid.kommune.no
Jordmor
Merete Kaste
35 06 82 63/ 40 86 73 35
merete.kaste@kviteseid.kommune.no
Psykisk helse og rus
VAKTTELEFON
48 09 02 83
Vernepleier psykisk helse
Anna Lovise Aarsteinsen
35 06 82 61
Psykisk helse
Ingunn Birkeland
35 06 82 62/ 40 80 18 45
Psykisk helse
Ingunn Nygård Ståland
35 06 82 66/ 99 51 63 47
Miljøterapeut
Kristin Brekke Moore
35 06 82 62/ 90 88 98 08

 

IT

IT - VTDS, Support 99 20 25 19

Bibliotek

Biblioteksjef
Anders Jensen
35 06 81 38/ 94 49 25 69
Bibliotek 35 06 81 39

 

eDialog

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk, sjølv om dei inneheld sensitiv informasjon.

Fordelane med eDialog er fleire:

Du skal ikkje nytte edialog dersom vi har elektroniske skjema som passar til føremålet, til dømes søknad om plass i barnehage.

E-post kan sjølvsagt fortsatt nyttast til enkle spørsmål.

  • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal.
  • Det gir ein sikker identifikasjon av avsendar.
  • Innsendt informasjon blir sendt rett i saks- og arkivsystemet.

Vi anbefalar deg å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er sensitivt.

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

  • Klikk her for eDialog med Kviteseid kommune

  • Klikk her for eDialog med Barnevernssamarbeidet i Vest - Telemark (alle vedlegg til barnevernet må vere pdf)

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker

Kontakt

Kviteseid kommune
Sentralbord: 35 06 81 00
Legevakt: 35 06 82 50
Nasjonal legevakt: 116 117
E-post: post@kviteseid.kommune.no


Brannsjef: Tore Metveit
Mobil: 97 01 69 57
Tlf: 35 07 57 11

Sist oppdatert 20. oktober 2020