A4  
1 - 50 kr pr. stk. 3,00
51 og meir kr pr. stk. 1,50
A3  
1 - 50 kr pr. stk. 6,00
51 og meir kr pr. stk. 4,00
     
Lyskopiering (Plotting av store format utførast av VTB,
Plankontoret i Nissedal og hjå Sweco i Seljord )
 
A0 kr pr. stk. 100,-
A1 kr pr. stk. 70,-
A2 kr pr. stk. 40,-
     
Tillegg for kopiering av fargar % pr. stk. 100