Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nye nettsider:

Vi har lansert nye nettsider. Det er framleis informasjon, lay-out og funksjonar vi jobbar med å fullføre. Har du tilbakemeldingar kan du sende e-post til post@kviteseid.kommune.no

A A A

Kulturskule

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Musikkskule

Tenesteomtale

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

Over 30 % av elevane i grunnskulen går på kulturskulen. Mange av desse deltek på fleire tilbod. I tillegg har nokre elevar over grunnskulealder, og ”Fargeband” for vaksne med særskilte behov, tilbod i kulturskulen.

Kulturskulen er arbeidsgjevar for dirigent og juniordirigent for Kviteseid Hornmusikk, der aspirantar og juniorar får undervisning på fleire ulike korpsinstrument.

Kontakt Kviteseid hornmusikk direkte for spørsmål om korps.

Kviteseid kulturskule har i dag 7 lærarar i stillingar av ulik storleik.

1. Tilboda i kulturskulen i Kviteseid

Faste tilbod:

Piano
Gitar (akustisk og elektrisk)
Bass
Slagverk
Hardingfele
Fiolin (i samarbeid med Seljord kulturskule)
Vokal (helst med eit akkordinstrument i tillegg)
Band
Dans grupper
Korpsintrumenter (i samarbeid med Kviteseid Hornmusikk)

Frå tid til annan held kulturskulen meir kortvarige kurs/prosjekt. Slike opplegg blir kunngjort særskilt.

Den individuelle instrumentalopplæringa er på 30 min. kvar veke. Gruppetime varar 45-90 min. Banda har 60 min. Undervisning er frå kl 14 og utover ettermiddagen/kvelden.

Hovuddagar for undervisning musikk er måndag og tysdag, kunst på onsdag og band på torsdag.

Elevane plikter å møte førebudd og til avtalt tid. Dersom ein er forhindra frå å møte, ein seie ifrå i god tid.

2. Tilsette og telefonnummer:
Rektor Eli Taugbøl, tlf. 35 05 53 32/996 47 076                   
 
Lærarar:

Martin Krause, Gitar, bassgitar, band.    
Tlf. 908 04 519

Johnny Johansen, Gitar, slagverk, Fargeband.
Tlf. 413 39 004

Kalina Dimitrova, Piano
Tlf. 486 19 143

Eli Taugbøl, Hardingfele/”intro-musikk”.
Tlf. 996 47 076

Aneesh Asokh, dans.
Tlf. 469 42 363

Korps:

Merethe Reinskås, Dirigent Kviteseid Hornmusikk.
Tlf. 911 74 789

Ingri Elise Engeland, Dirigent juniorkorps.
Tlf. 41 469 882

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Vaksne får plass om det er ledig.

Kriterium/vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Prioriteringa ved opptak er:
1. Elevar som har plass frå før.
2. Elevar frå grunnskulen
3. Elevar frå vidaregående skule
4. Vaksne
Om det ikkje er plass, vert søkjaren sett på venteliste.
 

Pris for tenesta

Oppdatera prisar og rabattar for kulturskulen finn dykk under "Prisar og betalingssatsar for kommunale tenestar" på venstre side på framsida til kommunen.

Faktura blir sendt ut to gonger per år - vår og haust.

Kulturskulen har nokre fiolinar til leige (kr 400- per år). Utanom dette er det vanleg at elevane nyttar eigne instrument.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa

Lover og retningslinjer

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Opplæringslova

Vedtekter

Kulturskulen vedtekter
___

Skjema

Kulturskulen - Søknadsskjema (elektronisk)

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai.

Søknaden sendes til

Kulturskulen

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kviteseid musikk og kulturskole
Telefon:35 05 53 32
Postadresse:Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID
Besøksadresse:Knut Taraldsens veg 6 3850 KVITESEID

Kontaktpersoner

Navn:Eli Taugbøl
Tittel:Rektor
Telefon:35 05 53 32
Mobil:996 47 076
Epost:eli.taugbol@kviteseid.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-03 09:12