Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunnskapsprøven - alkohollova

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Styrarar og avløysarar for sals- og skjenkjeløyve må ha dokumentert kunnskap om alkohollova. Dette kravet blir oppfylt ved at du består kunnskapsprøva. Løyvemyndigheita skal halde prøva innan to månader etter at det har teke imot melding om at du ønskjer å avleggje prøva.
  For å avleggje kunnskapsprøve kontaktar du det aktuelle løyvemyndigheita:

  • For kommunale sals- og skjenkjeløyve: Kommunen der verksemda blir utøvd, eller i heimkommunen
  • Statlege skjenkjeløyve for skip: Statsforvaltaren i det fylket verksemda er registrert som løyvehavar
  • Statlege skjenkjeløyve for tog og fly: Helsedirektoratet

  Personar med tilknyting til Forsvarets befalsmesser kan avleggje prøva i den kommunen der verksemda blir utøvd eller i heimkommunen.
  Kunnskapsprøva i alkohollova er ei fleirvalsprøve med eit tilfeldig uttrekk av spørsmål frå ein database. Du vil få 60 minutt til å svare på prøva. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar vere riktige.
  Ta med gyldig legitimasjon når du skal avleggje prøva.

  Målgruppe

  Styrarar og avløysarar i verksemder som har eller søkjer om sals- eller skjenkjeløyve

  Pris for tenesta

  Før du tar prøva, må du betale inn eit gebyr på kr 400,-. Prøva kan du ta fleire gonger dersom du ikkje består. Du må betale gebyr for kvar oppmelding.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve

  Forskrifter

  Alkoholforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kultur og fritid
  Telefon:35 06 81 12
  Postadresse:Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID
  Besøksadresse:3850 KVITESEID
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-03 09:12