Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift    
Korttidsopphald (lovbestemt sats) kr pr. døgn 175,-
Korttidsopphald dag el. natt (lovbestemt sats) kr pr. dag 90,-
     
Kjøkken  
Middagsporsjonar pr. stk. tiltkøyrt kr 89,-
Middagsporsjonar med dessert pr. stk. kantine kr 130,-
Dessert tilkøyrt kr 29,-
     
Kjøkkenet kan, om dei har kapasitet, selge mat til kommunale og private arrangement