Jakt
Vatnlian utleige jakt kr pr. år 15.000,-
     
Konsesjonssaker
Saker som gjeld ubygde eigedomar under 100 daa kr 2.500,-
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår) kr 5.000,-
     
Delingssaker etter jordlova
Alle saker inkludert dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova kr 2.700,-
Saker berre etter jordlova kr 1.000,-