Spesialpedagog, vernepleier, fagarbeider eller assistent

 • Stillinga er til å jobbe opp mot barn med spesielle behov

Kvalifikasjonar:

 • Det er ynskeleg at du har høgare utdanning innanfor ei av fagretningane
 • Må kunne beherske norsk godt munnleg og skriftleg
 • Interesse for faget

Personlege eigenskapar:

 • Det er viktig at du trivast i ein hektisk kvardag
 • Du er god på samarbeid
 • Du er lojal og til å stole på
 • Kunne tileigne deg kunnskap og vere konstruktiv på tilbakemeldingar
 • Vere fleksibel, strukturert og løysingsorientert
 • Ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • Kunne jobbe sjølvstendig og ta ansvar

Vi kan tilby:

 • Spanande og omfattande faglege utfordringar
 • Ein arbeidsplass med godt arbeidsmiljø der vi ser kvarandre
 • Kollegaer med humor som sit laust
 • Løn etter gjeldande avtale
 • Vikariat med moglegheit for fast tilsetjing

 

Ved tilsetjing må politiattest leggast fram, ikkje eldre enn 3 månader.

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing

Kommunen sitt administrasjonsspråk er nynorsk.

Attestar og vitnemål vil bli etterspurd i samband med intervju.

Du kan søkje på stillinga her: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5554&externalId=3821

Spørsmål kan rettast til einingsleiar Anne Helen Berge på tlf. 350 55360 eller mobil 911 53737

 

SØKNADSFRIST: 9. desember 2022