Omsorgsbustader
Sundbø kr pr. mnd. 5.300,-
Koslia - 61m2 (5 stk.) kr pr. mnd. 5.500,-
Koslia - 67m2 (5 stk.) kr pr. mnd. 5.700,-
Garasje (4 stk.) kr pr. mnd. 180,-
Midtsundtoppen (14 stk.) kr pr. mnd. 6.500,-
Lundenjordet (12 stk.) kr pr. mnd. 5.600,-
Lundenjordet (3 stk.) kr pr. mnd. 6.500,-
Midtsundtunet leilighet 1-4  kr pr. mnd. 6.500,-
Midtsundtunet leilighet 5-8 kr pr. mnd. 6.700,-
     
Kommunale bustader
Finndalen s. 1, nr 1 kr pr. mnd. 4.500,-
Finndalen s. 1, nr 2 kr pr. mnd. 4.500,-
Finndalen s. 2, nr 1 kr pr. mnd. 5.700,-
Finndalen s. 2, nr 2 kr pr. mnd. 5.700,-
Høgvollvegen 37, leilighet kr pr. mnd. 4.800,-
Høgvollvegen 37, hybel kr pr. mnd. 2.400,-
Oppebøenvegen 1 kr pr. mnd. 7.500,-
     
Motorvarmar/parkeringsplass (Kommunehuset - KOS-Kv. skule) kr pr. år 400,-
Ekstragebyr for El-bil kr pr. år 1.000,-
     
Sal av tilleggsareal (under 500m2)  i regulert området kr pr. m2 20,-