LEDIG STILLING

Ved eining for funksjonshemma er fylgjande stilling ledig:

Miljøarbeidar/miljøassistent/vernepleiarstudent, 2 x 21,40 % fast helgestilling, tilsetjing frå 21.08.23.

Stillinga er 35,5 t/v med arbeid kvar 3.helg (fre – sun) i bustad for menneske med utviklingshemming.

Arbeidsoppgåver:

 • Målretta miljøarbeid
 • Yte bistand til kvar einskild ut i frå behov og vedtak

Kvalifikasjonar:

 • Norsk autorisasjon som fagarbeidar. Vernepleiar-/sjukepleiarstudentar og assistentar er også velkommene til å søkje.
 • Anna relevant utdanning/vidareutdanning ift menneske med utviklingshemming
 • Ynskje om erfaring frå arbeid med menneske med utviklingshemming
 • Gode IKT – kunnskapar
 • Interesse for faget og utvikling av dette
 • Søkjar bør ha førarkort kl. B

Personlege eigenskapar:

 • Evne til målretta og sjølvstendig arbeid
 • Evne til å kommunisere og løyse oppgåver i samarbeid med andre
 • Engasjert, løysingsorientert og fleksibel
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne

Ved tilsetjing må politiattest leggast fram, ikkje eldre enn 3 månader.

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing.

Kommunen sitt administrasjonsspråk er nynorsk. Lenke til elektronisk søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5554&externalId=3821

Attestar og vitnemål vil bli etterspurd i samband med intervju.

Spørsmål kan rettast til einingsleiar Unni E. Øygarden på tlf. 350 68 161 eller 902 51 683

Søknadsfrist: 11.06.23