Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Næring og reiseliv

Ynskjer du å starte eiga verksemd - eller utvikle eksisterande verksemd? Treng du hjelp i denne prosessen?
Ynskjer du å besøke den vakre kommunen vår og har trong for råd og tips?
Eller ynskjer du å busette deg i Kviteseid?

Vi har eit variert næringsliv bygd på reiseliv, småindustri, landbruk, handel og offentleg tenesteyting. Kviteseid har lange tradisjonar som administrasjonssenter på grunn av si sentrale plassering i Vest-Telemark og ved Telemarkskanalen. Kommunen sitt næringsapparat jobbar innan jord-/skogbruk, miljø, reiseliv, tilflytting, buseeting - og næringsarbeid og samfunnsutvikling generelt. Vi har gjennom regionalt samarbeid ytterlegare tilgang på kompetanse, og kan yte hjelp utanfor eigne rekker om det er nødvendig.

Kviteseid kommune har eige næringsfond som blir bruka til utvikling av nye og eksiterande verksemder.

Ta kontakt- vil vil hjelpe deg!

Morgedal  5 Telemarkski.JPG