Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nedgravde oljetankar

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Det blir forbode å fyre med fossilt brennstoff i 2020. Dersom du allereie har ein oljetank på eigedomen din og du er grunneigar, har du ansvar for at oljetanken til kvar tid er i forsvarleg stand. 
   
  Det skal utførast periodisk kontroll av oljetanken og kontrolltettleiken avheng av tanktype. Skriftleg dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendast til kommunen.
   
  Tankar som ikkje skal brukast meir skal tømmast, blir reingjort og som hovudregel blir fjerna og levert til godkjent mottak. Melding om dette skal sendast kommunen.

  Målgruppe

  Huseigarar/grunneigarar

  Kriterium/vilkår

  Oljetanken er graven ned til under bakkenivå og ligg slik til at ikkje heile tanken kan inspiserast utvendig.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå ureiningslova § 7 Plikt til å unngå forurensning og ureiningsforskriften kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

  Lover

  Forurensningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om håndtering av farlig stoff

  Forurensningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. Dei kan gje deg informasjon om firma som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Ta òg kontakt med oljefri.no eller enova.no for tilskot og hjelp til utskifting av tank.

  Søknaden sendes til

  Interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 Treungen.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Interkommunalt plankontor
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Torill Lohne
  Tittel:Oppmålingsingeniør og byggesaksbehandlar
  Telefon:35 04 84 40
  Epost:torill.lohne@nissedal.kommune.no
  Navn:Birger Heimdal
  Tittel:Byggesaksbehandlar
  Telefon:35 04 84 21
  Epost:birger.heimdal@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2017-12-08 13:55