Ledig stilling 

Vil du bli vår nye kollega?

Me har ledig ei 80 % fast stilling som: Reinhaldar/ Reinhaldsoperatør

Arbeidstida vil vera mellom kl. 06.00 – 17.00.

Arbeidsoppgåver:

* dagleg og periodisk reinhald etter reinhaldsplan Kvalifikasjonar

* fagbrev som reinhaldsoperatør/ reinhaldar er ein fordel. Brei erfaring som reinhaldar kan kompensere for manglande fagbrev

* ompetanse i bruk av arbeidsverktøy, t.d. GAT (timeregistreringssystem)

Personlege eigenskapar:

* interessert i reinhald

* sjølvgåande, effektiv og fleksibel

* serviceinnstilt og gode samarbeidsevner

* lojal ovanfor kommune og kollegaer

Arbeidstakar må disponere eigen bil i tenesta. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Ved tilsetjing må politiattest leggast fram, ikkje eldre enn 3 månader.

Lenke til elektronisk søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5554&externalId=3821

Attestar og vitnemål vil bli etterspurd i samband med intervju.

Spørsmål kan rettast til fagleiar reinhald Anna Vesterdal, tlf. 913 02 384 eller personalsjef Karin S. Lauvstad, tlf. 400 61 666.

 

Søknadsfrist: 29.03.23