• Vegmyndighet (Statens vegvesen). Bl.a. bygging langs veg
  • Kulturminnemyndighet (Telemark fylkeskommune, kulturminnevern)

Om du har spørsmål som kan gjeld andre myndigheitar, ta gjerne kontakt med oss.