Skulefritidsordninga
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid   Gratis
     
Inntil 4 timar ut over gratistilbodet kr pr. mnd. 800,-

Ferie-SFO har eigen betaling og kjem i tillegg til den ordinære
betalinga, og er bare for dei som melder seg på. 
Det gjeld sommar (juni og august), samt haust- og vinterferie
frå komande skuleår. Søskenmodrasjon er 30 %

Pris pr. veke
Inkludert mat

 

860,-
 

Mellom 4 timar og 15 timar i veka kr pr. time i veka 170,-
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet kr pr. mnd. 2.500,-
     
Matpengar    
Ettermiddager mandag, tysdag, torsdag, fredag kr 12,-
Heil dag og onsdag kr 20,-
     
Kulturskulen
Skuleår kr pr. halvår 1.440,-
     
Syskenmoderasjon sysken nr 1   25 prosent
Syskenmoderasjon sysken nr 2 og fleir   50 prosent
Rabatt ved instrument nr 2   50 prosent
     
Rektor fullmakt til å sette pris på kortvarige kurs