Barn som fyller eitt år innan utgangen av november har rett på barnehageplass frå den månaden dei fyller eitt år. Retten gjeld berre viss det er søkt innan 1. mars til hovudopptak. Nytt barnehageår startar måndag 17. august for nye barn/plassar. 

Du finn utfyllande informasjon og elektronisk søknadsskjema HER. 
Frå februar gjekk vi over til nytt søknadsskjema frå Visma. Dersom du har søkt om plass for neste barnehageår før 04.02.20, ber vi om at du går inn og søker på nytt.

Ta kontakt med barnehagane dersom du har spørsmål.

Søknadsfrist er 1. mars.

Velkomen til barnehagen i Kviteseid kommune!

Kommunalsjef skule og barnehage