Det vil under arbeidstiden som er vist over ikke være mulig og kjøre, sykle eller gå over brua. Dersom en skal kjøre innenfor arbeidstiden som er vist over må en kjøre om Vråliosen eller eventuelt ha bilen parkert på Vrådal sentrum side. Det vil være mulig og gå over sluseporten som er vestenfor Storstraumen bru under hele perioden. De som skal til golfbanen må gå over GS-bru som er nærmere Vrådal sentrum. Her vil det også være mulig og sykle.

 

Morten Henning Jensen
Rådgiver
Team bruvedlikehold
Samferdsel, miljø og mobilitet

Mobil: 98 81 03 65

Fylkesvåpen, Vestfold og Telemark fylkeskommune