Kviteseid kommune har om lag 50 km med kommunale vegar. Det er stort sett dei lokale vegane som er kommunale. Andre vegar er enten fylkesvegar eller riksvegar. Du kan i så fall kontakte Statens vegvesen tlf. 815 48 000 evt. vegmeldingsssentralen på tlf. 175 (heile døgnet).


Vintervedlikehald:
Brøytinga av dei kommunale vegane er sett bort på anbod til private entreprenørar i perioden frå hausten 2018 til vår 2023.

Entreprenørane kan kontaktast direkte. 

Kviteseid, Ordal, Åsgrend, Brunkeberg og Morgedal:
Moen Transport og Maskin AS
Tlf.: 911 32 347

Bergsto:
Nils Torjus Østenaa
Tlf.: 908 45 426

Vrådal:
Ivar Skree
Tlf.: 412 66 998

Skreosen/Vråliosen:
Jørn Olav Brendestuen Eikeland
Tlf.: 993 64 481

Standard for vintervedlikehald