Fram til 18.november 2022 er det mogleg for offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar å søke Bufdir om tilskot til inkludering av barn og unge.

Meir informasjon og link til søknadsportalen finn du i lenka: https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/