Det er kort avstand til skiheis, hotell, museum, restaurant og butikk. Pris for dei kommunale tomtene er kr. 100 000. I tillegg til kommunale tomter er det private ferdig regulerte tomter.

Kartreferanse

Alle foto Hans Inge Hagen

Vårstaulen dronebilde

 

Vårstaulen dronebilde

Vårstaulen dronebilde