Vatn

Tilknytning

   Ink. MVA   Eks. MVA
Bustad/fritidsbustad (normalsats) kr 12.500,- kr 10.000,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Årsgebyr

       
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad

kr pr. år

1.732,50   1.386,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Forbruksgebyr

       
Pr. kbm etter målt eller stipulert forbruk kr pr. kbm. 32,64 kr pr. kbm. 26,11
         
Stipulert forbruk bustad inntil 120 m2: 150 kbm kr 4.896,- kr 3.917,-
Stipulert forbruk bustad over 120 m2: 190 kbm kr 6.201,- kr 4.961,-
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 m2: 50 kbm kr 1.632,- kr 1.306,-
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 m2: 60 kbm kr 1.958,- kr 1.567,-
         

Målarleige pr. år:

       
Liten målar kr 312,50 kr 250,-
Stor målar kr 625,- kr 500,-

Avløp

Tilknytning

       
Bustad/fritidsbustad (normalsats) kr 12.500,- kr 10.000,-
Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Årsgebyr

       
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad kr 1.786,- kr 1.429,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Forbruksgebyr

       
Pr. kbm etter målt eller stipulert forbruk kr pr. kbm. 35,54 kr pr. kbm. 28,43
         
Stipulert forbruk bustad inntil 120 m2: 150 kbm kr 5.331,- kr

4.265,-

Stipulert forbruk bustad over 120 m2: 190 kbm kr

6.752,-

kr 5.402,-
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 m2: 50 kbm kr 1.777,- kr 1.422,-
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 m2: 60 kbm kr 2.132,- kr 1.706,-
         

Slam

Septikktank grunnpris kr 3.015,- kr 2.412,-
Pris pr. kbm utover grunnpris kr 667,50 kr 534,-
         

Feiing/tilsyn brannvern

Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad kr 510,- kr 408,-
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad kr 235,- kr 188,-
Feiing for løp 2  kr 745,- kr 596,-