MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
30.09.2015
Ny einingsleiar på KOS og ny kommunefysioterapeut
25.09.2015
I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Kviteseid kommunestyre 17.09.15 (sak 035/15) reguleringsplanen (detaljregulering) Midtsundåsen (planendring).
25.09.2015
I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Kviteseid kommunestyre 17.09.15 (sak 036/15) reguleringsplanen (detaljregulering) g/s-veg Vrådal sentrum – Straumsnes.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Kviteseid

Stortingsval og sametingsval 2009


Les Vest-Telemarkbrosjyra 2015 her:           


                               


British flagEnglish version


Les brosjyra om Telemarkskanalen 2014 her:

Telemarkskanalen

 
British flagFacts about Kviteseid district 
             

 

Kort inspirasjonsfilm for heile Telemark - sjå filmen her.
 
Veret framover        
 
------------------------------------------------------------------

SAKER PÅ HØYRING ELLER OFFENTLEG UTLAGT

Høyring reguleringsplan for Vrådal gang- og sykkelveg Fv.38

Skule- og barnehagestruktur i Kviteseid

Reguleringsplan Morgedal turveg m.m. - off. ettersyn

Endringsforslag reguleringsplan Midtsundåsen - off. ettersyn

Arkiv for høyringsaker