MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
28.01.2015
Vedlegg og talmateriale vedteke i kommunestyret 18.12.2014
29.01.2015
Dokument
I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Kviteseid kommunestyre 18.12.14 (sak 075/14) reguleringsplanen (detaljregulering) Fossøy, g/bnr 15/48 m.fl.
23.01.2015
– frist 1.mars 2015. Lag, grupper og einskildpersonar kan søkje om tilskot til kulturføremål.
16.01.2015
Norsk Kulturarv:
"Ta eit tak" aksjon for 2014-2015 - Tilskott til skadeforebyggande og brannforebyggande tiltak