MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
24.06.2016
Kommunebarometeret rangerar kommunane i Noreg etter tenestetilbod. Bakgrunn for tala er rapportering til KOSTRA som er kommunane sin statistikkbase. I tillegg er tala vekta etter kva for økonomiske ressursar den enkelte kommune har. I den endelege tabellen for 2016 så plasserer Kviteseid kommune seg på ein hyggeleg 65. plass blant landets 428 kommunar. Ser ein isolert i Telemark fylke er det bare Siljan kommune (11) som scorar betre i kåringa. Dette er ein plassering som Kviteseid er godt nøgde med. Dette er eit resultat, sjølv med små ressursar, av at alle ynskjer å gje gode tenester til innbyggjarane i Kviteseid.


22.06.2016
Vegnamnutvalet har kome med tilrådinga si. Høyringsfrist 01.09.16.
21.06.2016
Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbodet mot å gjere opp ild nær skog og utmark ved feiring av sankthans.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Kviteseid

Stortingsval og sametingsval 2009


Les Vest-Telemarkbrosjyra 2015 her:           


                               


British flagEnglish version


Les brosjyra om Telemarkskanalen 2016 her:

Telemarkskanalen

 
British flagFacts about Kviteseid district 
             

 

Kort inspirasjonsfilm for heile Telemark - sjå filmen her.
 
Veret framover        
 
------------------------------------------------------------------

SAKER PÅ HØYRING ELLER OFFENTLEG UTLAGT

Høyring reguleringsplan for Vrådal gang- og sykkelveg Fv.38

Skule- og barnehagestruktur i Kviteseid

Reguleringsplan Morgedal turveg m.m. - off. ettersyn

Endringsforslag reguleringsplan Midtsundåsen - off. ettersyn

Arkiv for høyringsaker