VIKTIG: Det er viktig at alle overheld bålforbodet nå.