Målgruppe:
Husdyreigarar

Lovar og retningsliner:
Sjå naturmangfoldlova § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt
Naturmangfoldloven
Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

Søknadsprosessen:
Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), sjå lenkja under:

Elektronisk søknad om rovvilterstatning

Søknadsfrist:
Skjemaet må være fylt ut og sendt innan 1. november i tapsåret. Det kan likevel vere situasjonar som gjer det vanskeleg å halde fristen. Søknader som kjem inn etter fristen, blir avviste dersom du ikkje på førehand har avtalt noko anna med Fylkesmannen.