Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillingar

På denne sida kan du sjå kva for stillingar som er under utlysing der kommunen sjølv er arbeidsgjevar.

Du kan nytte alle nettlesarar, - berre ikkje Internet Explorer

 

Fastlege med fokus på utvikling og pasienttid

Kviteseid kommune ligg i Vest-Telemark og har knapt 2 500 innbyggjarar. Kommunen har flott natur og eit allsidig turisttilbod, både sommar og vinter. I tillegg til eit aktivt jordbruk er det ulike former for næringsverksemd, mellom anna med over 50 kompetansearbeidsplassar i Vest-Telemark næringspark. Kommunen legg til rette for bustadbygging og næringsutvikling. Kommunen har to oppvekstsenter, idrettshall og kunstgrasbane. Kommuneadministrasjonen held til i Kviteseidbyen.

Legekontoret

Vil du vere med på laget ved Kviteseid skule og Kviteseid barnehage?

Me treng miljøterapeut/miljøarbeidar inntil 100 % vikariat, tilsetjing frå 27.04.24 og ut 2024 med moglegheit for forlenging. Arbeidsplassen er lokaliset til Kviteseid skule, der det er oppretta ei avdeling for born med særskilde behov.

Colorful crayons arranged in circle

Vi søkjer etter gode klasseleiarar, dyktige og motiverte medarbeidarar som kan hjelpe oss med å vidareutvikle skulen

Kviteseid kommunen har ein storslagen natur med høge fjell og flotte vassdrag. Om du er innbyggjar eller turist vil du kunne oppleve eit rikt kultur- og fritidstilbod i Kviteseid gjennom heile året. Vi har museum, galleri, godt merka tur- og skiløyper, 9-hulls golfbane, klatrefelt og skianlegg. Vi har fleire koselege overnattingsbedrifter og serveringsstader. 

Kviteseid kommune ligg i Vest-Telemark og har omlag 2 500 innbyggjarar fordelt på fleire bygder m.a. Vrådal og Morgedal. Kommuneadministrasjonen held til i Kviteseidbyen, ein koseleg liten «by» ved Telemarkskanalen. Vi har eit variert næringsliv bygd på reiseliv, småindustri, landbruk, handel og tenesteyting. 

Kviteseid er ein kommune med blikket retta mot framtida. Vi vil ta vare på den rike historia og tradisjonane som gjer oss unik – samstundes som vi vil legge til rette for vidare næringsutvikling og tilflytting.

Velkomen til Kviteseid!

Glade ungdommer i eng