Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillingar

På denne sida kan du sjå kva for stillingar som er under utlysing der kommunen sjølv er arbeidsgjevar.

Du kan nytte alle nettlesarar, - berre ikkje Internet Explorer

 

Vernepleiar, 100 % fast stilling

Lundenjordet er eit bufellesskap for menneske med funksjonsvariasjonar i alderen 18 – 90 år. Det består av 14 faste bustadar og ein avlastningsbustad fordelt på 4 bygg. Avlastningsbustaden er til born i alderen 3 – 18 år. Vi har vernepleiarar, sjukepleiarar, miljøterapeutar, helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar, miljøarbeidarar og assistentar tilsett hjå oss. Lundenjordet ligg midt i smørauget av Kviteseid og har ein fantastisk utsikt til vakre Sundkilen. Det er gåavstand til butikkar, brygga, arbeidsplass og dagsenter for mange av bebuarane.

JT utlysning

Helsefagarbeidar, 80% fast stilling i vikarbank

Lundenjordet er eit bufellesskap for menneske med funksjonsvariasjonar i alle aldrar. Her jobbar det mange forskjellige yrkesgrupper som alle har fokus på å gjere det beste for dei som bur her. Me er ei variert personalgruppe med fleire tilsette som har vore trygge og stabile over fleire år, og nye yngre tilsette som er ivrige, lærevillige og nytenkjande. Dei som bur her trivast aller best med at dei tilsette blir her over tid. Det er det som skapar tillit, stabilitet og føreseielege dagar for dei. Derfor har me fokus på at den enkelte skal trivast og ynskjer heile tida å strekkje oss mot eit enda betre arbeidsmiljø.

Lundenjordetsommer23