Eigenfråsegnskjema om konsesjonsfridom, som ikkje gjeld landbrukseigedom (raude skjema L-DIR 356), skal sendast til:

Interkommunalt plankontor for Nissedal kommune og Kviteseid kommune

Treungvegen 255

3855 TREUNGEN

e-post: postmottak@nissedal.kommune.no.

Kviteseid kommune vidaresendar ikkje e-postar, om ikkje dei er kryptert.

Alle meldingar til plankontoret, blir per dags dato vidaresendt per post, noko som vil taka lengre tid, berre til informasjon.